Thermostat, analogic heating system for c304

/Thermostat, analogic heating system for c304
SKU: C304-01

Thermostat, analogic heating system for c304

THERMOSTAT ANALOGIC HEATING SYSTEM, for the tanks mod. C302-10 KIT and C304 POWER SUPPLY:
230V 1ph 50/60Hz 2000W