Electric heater

/Electric heater
SKU: B027-01

Electric heater

ELECTRIC HEATER, complete with thermoregulator.

Power supply: 230V 1ph 50-60Hz 1000W